Hoe één kapotte trailer leidde tot een wirwar aan claims

Hoe één kapotte trailer leidde tot een wirwar aan claims

Een uitspraak waarin een trailer centraal staat. Tijdens nationaal wegvervoer ontstond schade en de vervoerder werd aangesproken tot schadevergoeding. De vordering werd (onder andere) ingesteld door de afzender en de verzekeraars van de trailer. Dat doet vermoeden dat het gaat om een vervoerszaak. Toch is dat niet zo. Het arrest laat zien dat het belangrijk is om goed op te letten wie welke vordering uitoefent en wat dat betekent voor de aansprakelijkheid van de gedaagde.