Enkel feit dat functionaris niet was aangemeld bij en goedgekeurd door AFM was onvoldoende voor boete

Enkel feit dat functionaris niet was aangemeld bij en goedgekeurd door AFM was onvoldoende voor boete

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) legde boetes op, omdat de financiële instelling in deze zaak haar beleid feitelijk liet bepalen door iemand die niet bij AFM was aangemeld, terwijl een ander op papier als beleidsbepaler was aangemeld (en goedgekeurd). AFM had de geschiktheid en betrouwbaarheid van de feitelijke beleidsbepaler niet getoetst. Omdat daardoor die geschiktheid en betrouwbaarheid niet vaststond, was volgens AFM sprake van overtreding van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Net als de Rechtbank Rotterdam is het CBb van oordeel dat dit niet genoeg is voor een overtreding. Daartoe moet AFM namelijk bewijzen dat de betrokken persoon daadwerkelijk ongeschikt en/of onbetrouwbaar was. AFM had afgezien van onderzoek daarnaar, omdat zij overtuigd was van haar uitleg van de Wft. Die uitleg was dus onjuist.