Wet bestuur en toezicht rechtspersonen niet geheel in werking per 1 juli 2021

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen niet geheel in werking per 1 juli 2021

Niet alle regels van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen treden per 1 juli 2021 in werking. De inwerkingtreding van de bepalingen die het monistisch bestuursmodel faciliteren bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen wordt uitgesteld. Het tweede uitstel betreft het onderdeel dat de statuten van nv's een regeling moeten bevatten voor ontstentenis of belet van commissarissen.