Arrest over artikel 2:248 lid 2 BW: weerlegging van vermoeden oorzaak faillissement

Arrest over artikel 2:248 lid 2 BW: weerlegging van vermoeden oorzaak faillissement

Deze verduidelijking van het leerstuk bestuurdersaansprakelijkheid strekt tot voordeel van bestuurders, die hiermee meer mogelijkheden hebben gekregen om zich te verdedigen tegen een aansprakelijkstelling door een curator in een faillissement.