Cessie van een problematische vordering non-conform?

Cessie van een problematische vordering non-conform?

(i) Partijen kunnen nader zijn overeengekomen in welke gevallen sprake is van 'niet aan de overeenkomst beantwoorden' in de zin van artikel 7:17 BW. Of dat het geval is, is een kwestie van uitleg van de overeenkomst.
(ii) Artikel 7:15 BW heeft geen betrekking op het niet of moeilijk incasseerbaar zijn van een overgedragen vordering als gevolg van (gehele of gedeeltelijke) nietigheid of vernietigbaarheid van de overeenkomst waaruit die vordering voortvloeit. Een dergelijke eigenschap van een overgedragen vordering is geen bijzondere last of beperking in de zin van artikel 7:15 BW.