Overnames & corona: checklist

Overnames & corona: checklist

Corona-aspecten die bij het opstellen van overnamecontracten in aanmerking kunnen worden genomen.