Pluraliteit schuldeisers ontbreekt bij splitsing vordering

Pluraliteit schuldeisers ontbreekt bij splitsing vordering

Een faillissementsaanvraag op verzoek van een schuldeiser wordt toegewezen, indien (i) summierlijk blijkt van het vorderingsrecht van de betreffende schuldeiser en (ii) de schuldenaar verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen. Pluraliteit van schuldeisers is voor (ii) een noodzakelijke, maar op zichzelf beschouwd niet voldoende voorwaarde.
Pluraliteit van schuldeisers kan niet worden bewerkstelligd door een vordering voorafgaand aan de faillissementsaanvraag bij akte te splitsen, zo oordeelde Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.