Aansprakelijkheid in een maatschap: welke partijen kunnen in rechte worden betrokken?