Faillissement franchisegever en het non-concurrentiebeding

Faillissement franchisegever en het non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding verbiedt de franchisenemer om gedurende een bepaalde periode na het einde van de franchiseovereenkomst concurrerende activiteiten te ontplooien in een bepaald gebied. Wat nu als de franchisegever failliet gaat?