WHOA: heeft het verzwijgen van een procedure met betrekking tot kennelijk onbehoorlijk bestuur fatale gevolgen?

WHOA: heeft het verzwijgen van een procedure met betrekking tot kennelijk onbehoorlijk bestuur fatale gevolgen?

In deze uitspraak werd bij de behandeling van een verzoek tot de aanstelling van een herstructureringsdeskundige verzwegen dat sprake was van een procedure uit hoofde van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Welke gevolgen had dat voor het WHOA-traject?