Aansprakelijkheid van doorstarter voor voortzetting van een onderneming

Aansprakelijkheid van doorstarter voor voortzetting van een onderneming

De Rechtbank Rotterdam wees een vonnis over de aansprakelijkheid van een doorstarter jegens de gezamenlijke schuldeisers van een (na de doorstart) gefailleerde vennootschap. Het onderbrengen van de activiteiten van een vennootschap in een andere vennootschap is in beginsel niet onrechtmatig. In deze zaak oordeelt de rechtbank echter dat de doorstarter weldegelijk onrechtmatig heeft gehandeld—en dus aansprakelijk is.