Vordering opnames van telefoongesprekken met klanten door AFM terecht

Vordering opnames van telefoongesprekken met klanten door AFM terecht

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt dat het bedrijf in deze zaak onvoldoende meewerkte aan de vordering van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om opnames van telefoongesprekken met klanten te verstrekken. Het CBb laat de door AFM aan de beleggingsonderneming opgelegde last onder dwangsom om deze opnames te verkrijgen in stand.