Verzekerbaar en verzekerd belang: het verschil tussen zaakschade en de aansprakelijkheid voor zaakschade

Verzekerbaar en verzekerd belang: het verschil tussen zaakschade en de aansprakelijkheid voor zaakschade

De Rechtbank Overijssel oordeelde over de vraag of een schadevergoeding betaald door verkoper aan koper in verband met ladingschade onder de goederentransport­verzekering was gedekt. Dat is niet het geval. Een objectieve uitleg van de polis brengt met zich mee dat onderscheid gemaakt moet worden tussen het belang om de goederen te verzekeren (onder een goederentransportverzekering) en het aansprakelijkheidsbelang (onder een aansprakelijkheidsverzekering).