De positie van concurrente schuldeisers in faillissement

De positie van concurrente schuldeisers in faillissement

Concurrente schuldeisers ontvangen heel weinig wanneer een debiteur failliet gaat. Volgens cijfers van het CBS schommelen uitkeringspercentages aan concurrente schuldeisers rond de 2 procent. De vraag is of dit kan worden verhoogd, in het bijzonder voor mkb-bedrijven. Onder meer Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk kennen hiervoor regelingen, zoals een verplichting voor sommige zekerheidsgerechtigde schuldeisers een deel van hun opbrengst af te dragen aan de faillissementsboedel, inperking van de positie van de aandeelhouder of reservering van een bepaald bedrag per faillissement voor concurrente schuldeisers. Dit onderzoek laat de voor- en nadelen zien van dergelijke regelingen.