Vordering betaling subsidie op grond van overeenkomst: bestuursrecht of privaatrecht?

Vordering betaling subsidie op grond van overeenkomst: bestuursrecht of privaatrecht?

Een projectontwikkelaar wilde dat de gemeente een financiële vergoeding zou betalen, zoals afgesproken in de realisatieovereenkomst voor een bouwproject. De ontwikkelaar stelt verschillende vorderingen in bij de burgerlijke rechter, die zich vervolgens afvraagt of hij wel bevoegd is. Is de realisatieovereenkomst een bevoegdhedenovereenkomst? Zijn de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voor de gemeente van bestuursrechtelijke aard? En gaat de vordering inderdaad over die verplichtingen?