Hoge boete voor verticale prijsbinding: waarschuwing voor leveranciers

Hoge boete voor verticale prijsbinding: waarschuwing voor leveranciers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een boete van 39 miljoen euro opgelegd aan elektronicaconcern Samsung wegens het uitoefenen van invloed op verkoopprijzen van detailhandelaren. Leveranciers mogen adviesprijzen afgeven. Retailers moeten evenwel vrij zijn om eigen verkoopprijzen vast te stellen. Iedere beperking van deze vrijheid wordt geacht in strijd te zijn met het kartelverbod zoals bepaald in artikel 6 Mededingingswet en artikel 101 VWEU. Het is de eerste keer dat de ACM hiervoor een boete oplegt aan een leverancier.