Verplichting om bij einde van de verzekering polis(aanhangsel) te verstrekken

Verplichting om bij einde van de verzekering polis(aanhangsel) te verstrekken

Deze uitspraak vormt een bevestiging van een uitspraak van Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2017:2075). Verzekeraars moeten er op bedacht zijn dat zij aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade die een verzekeringnemer lijdt, als zij nalaten een polis(aanhangsel) te verzenden bij het einde van de verzekering. Dat zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen als de verzekeringnemer daardoor in de (onjuiste) veronderstelling is komen te verkeren dat er (nog) een verzekering loopt en geen (nadere) dekking regelt.