Afwikkeling van WSNP met weinig boedelactief

Afwikkeling van WSNP met weinig boedelactief

Een zaak over de afwikkeling van een WSNP-traject met een boedelactief van minder dan 2.000 euro. Kort samengevat oordeelt de Hoge Raad dat altijd een verificatievergadering dient plaats te vinden en een slotuitdelingslijst moet worden opgemaakt als de schuldenaar na het doorlopen van een WSNP-traject met een reguliere looptijd aan zijn WSNP-verplichtingen heeft voldaan, ongeacht de omvang van het boedelactief.