Abusievelijke betalingen aan pandgever weggesluisd voor faillissement: curator met lege handen?

Abusievelijke betalingen aan pandgever weggesluisd voor faillissement: curator met lege handen?

TND Holding is aandeelhouder van TND BV. Tot zekerheid voor de terugbetaling van enkele leningen heeft TND Holding een pandrecht verkregen op de vordering van TND op haar debiteuren. TND Holding heeft de debiteuren in kennis gesteld van dit pandrecht. De debiteuren werd verzocht om uitsluitend aan TND Holding te betalen. Desondanks hebben enkele debiteuren toch nog betaald op de bankrekening van TND BV. Dit leidde tot een interessant juridisch geschil met de curator, nadat TND BV failliet ging.