Conclusie A-G HR over woekerpolissen

Conclusie A-G HR over woekerpolissen

Bij het afsluiten van beleggingsverzekeringen kan er voor levensverzekeraars een verplichting zijn om aanvullende informatie te verstrekken op grond van (open en/of ongeschreven) privaatrechtelijke normen. Die verplichting moet dan wel voldoen aan Europese eisen. Dat betekent dat de informatie duidelijk en nauwkeurig moet zijn, noodzakelijk voor een goed begrip door de verzekeringnemer van de wezenlijke bestanddelen van de verbintenis en bovendien voldoende rechtszekerheid moet waarborgen. Dat adviseert advocaat-generaal Hartlief de Hoge Raad.