Hof past ten onrechte de dominant cause-leer toe, maar Hoge Raad wijst vordering alsnog af

Hof past ten onrechte de dominant cause-leer toe, maar Hoge Raad wijst vordering alsnog af

Van welke causaliteitsmaatstaf moet worden uitgegaan om te bepalen of het in een verzekeringsovereenkomst verlangde causale verband aanwezig is, hangt in de eerste plaats af van wat partijen daaromtrent zijn overeengekomen. Als de overeenkomst niet inhoudt van welke causaliteitsmaatstaf moet worden uitgegaan, is de rechter niet gehouden de aanwezigheid van dat causale verband in beginsel aan de hand van de leer van de dominant cause te onderzoeken. Het hof heeft dit miskend. De Hoge Raad legt de verzekeringsovereenkomst evenwel alsnog (zelf) in het nadeel van eisers uit.