Toch dekking bij verschillende schadeoorzaken, waarvan één van dekking uitgesloten

Toch dekking bij verschillende schadeoorzaken, waarvan één van dekking uitgesloten

Wanneer een schade verschillende oorzaken heeft maar uit de verzekeringsvoorwaarden geen causaliteitmaatstaf blijkt, dient voor het recht op dekking te worden gekeken naar het aandeel van de verschillende oorzaken in de ontstane schade. Aldus oordeelde de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KiFiD) in een zaak waarin sprake was van twee oorzaken waarvan slechts één onder de dekking van de verzekering viel.