Invoering Trustregister: UBO-register voor trusts

Invoering Trustregister: UBO-register voor trusts

Het wetsvoorstel ter invoering van een 'UBO-register voor trusts' (het Trustregister) is aangenomen door de Eerste Kamer. Het Trustregister is een publiek toegankelijke databank waarin persoonlijke gegevens worden opgenomen van de uiteindelijke belanghebbenden (UBO's) van trusts en van soortgelijke juridische constructies, waaronder het fonds voor gemene rekening (FGR).