Hoe zet je contractuele verplichtingen door naar subleveranciers bij een uitbesteding?

Hoe zet je contractuele verplichtingen door naar subleveranciers bij een uitbesteding?

In de praktijk besteden ondernemingen geregeld (onderdelen van) hun bedrijfsprocessen uit aan derde leveranciers die in die processen gespecialiseerd zijn. Er zijn bijvoorbeeld weinig ondernemingen die al hun ICT zelf regelen en hetzelfde geldt voor veel administratieve processen, beveiliging of catering. Net als alle andere contracten schept het uitbestedingscontract in principe alleen rechten en verplichtingen tussen de partijen: de uitbesteder en zijn leverancier. Er is echter wet- en regelgeving die verplichtingen aan de uitbesteder oplegt, waaraan hij redelijkerwijs alleen kan voldoen als hij ervoor zorgt dat ook de subleveranciers en sub-subleveranciers die zijn leverancier gebruikt bij de uitvoering van het uitbestedingscontract aan deze verplichtingen gebonden zijn.