Best practices persoonsgegevensverwerking voor curatoren

Best practices persoonsgegevensverwerking voor curatoren

De privacywetgeving voorziet niet altijd in een eenduidig antwoord op de vraag hoe een curator met persoonsgegevens (van derden) dient om te gaan. Om enkele onduidelijkheden te verhelderen, heeft de INSOLAD Toetsingscommissie in een uitspraak een aantal best practices op het gebied van persoonsgegevensverwerking in faillissement voor curatoren op een rij gezet.