De geschillenregeling voor aandeelhoudersconflicten geschetst

De geschillenregeling voor aandeelhoudersconflicten geschetst

De geschillenregeling (zoals neergelegd in Boek 2, Titel 8, Afdeling 1 BW) heeft ten doel om een oplossing te bieden voor aandeelhoudersgeschillen. In deze bijdrage worden de contouren van de wettelijke geschillenregeling besproken en wordt ingegaan op jurisprudentie rond de toewijzing van de uittredings- of uitstotingsvordering.