Vereniging moet lid toelaten en laten meeprofiteren in winst

Vereniging moet lid toelaten en laten meeprofiteren in winst

In deze zaak stelt een bv dat zij lid is geworden van een vereniging. De vereniging is opgericht als een Boek 2 BW vereniging, maar is (thans) een in wezen financiële constructie die de opbrengsten van een windmolenpark verdeelt onder haar leden. Kortom: toelating als lid betekent meeprofiteren in de winst (en minder winst voor de huidige leden).