Extra werk stichtingbestuurders in geval van crisis is gebruikelijk

Extra werk stichtingbestuurders in geval van crisis is gebruikelijk

Een forfaitaire vergoeding is bedoeld voor een langjarig gemiddelde van de werkzaamheden van (stichting)bestuurders. Crisissituaties zijn daarin meegenomen. Alleen voor ongebruikelijke, extra werkzaamheden kan een aanvullende vergoeding worden toegekend. In casu oordeelt het hof dat een aanzienlijk deel van de betaalde extra uren eigenlijk als gebruikelijk moest worden gezien.