De WHOA, pensioen en de rechten van werknemers

De WHOA, pensioen en de rechten van werknemers

Een onderneming in financiële moeilijkheden die ook achterstallige pensioenpremies verschuldigd is aan een pensioenfonds, verkeert thans in onzekerheid of die schulden onderdeel kunnen worden van een WHOA-akkoord. Zolang dat niet duidelijk is, is onzeker of het pensioenfonds als schuldeiser betrokken kan worden in een WHOA-procedure.