Aansprakelijkheid bestuurder en/of aandeelhouder ingeval van verhaalsfrustratie

Aansprakelijkheid bestuurder en/of aandeelhouder ingeval van verhaalsfrustratie

Het wijzigen van de concernstructuur, zoals het verhangen van de onderneming al dan niet door middel van een overdracht van de aandelen of activa valt in beginsel onder de inrichtingsvrijheid van de onderneming. Dat kan in sommige gevallen anders zijn, bijvoorbeeld in de situatie dat de vennootschap hierdoor geen verhaalsmogelijkheden meer biedt en schuldeisers als gevolg daarvan worden benadeeld. De bestuurder en/of aandeelhouder van de vennootschap kan in dat geval onder omstandigheden aansprakelijk worden gehouden voor de schade van (o.a.) schuldeisers. Dit was aan de orde in de onderhavige uitspraak.