Betalingen aan adviseurs in het zicht van faillissement: hoe zat het ook al weer?

Betalingen aan adviseurs in het zicht van faillissement: hoe zat het ook al weer?

De Rechtbank Rotterdam deed uitspraak in een zaak tussen de curatoren van het failliete installatiebedrijf Royal Imtech en advocaten van De Brauw. Het onderwerp: forse facturen van de advocaten, die vlak voordat het faillissement van Imtech werd uitgesproken nog werden voldaan. De uitspraak benadrukt dat rechtshandelingen waartoe de schuldenaar op grond van een rechtsplicht gehouden was, niet eenvoudig kunnen worden vernietigd met een beroep op pauliana. De uitspraak bevestigt tevens het (enigszins geruststellende) uitgangspunt dat (insolventie)adviseurs in beginsel gewoon betaling van hun facturen kunnen verzoeken, ook al verkeert de cliënt in acute financiële malaise.