Turboliquidatie: misbruik en mogelijke oplossing

Turboliquidatie: misbruik en mogelijke oplossing

Een rechtspersoon kan overgaan tot turboliquidatie als er geen baten meer zijn. De keerzijde van deze procedure is het gebrek aan toezicht en controle. De onderhavige zaak draait om de gevolgen van een (achteraf) ten onrechte uitgevoerde turboliquidatie. De vraag die centraal staat, is of het na een turboliquidatie van een rechtspersoon mogelijk is om ingevolge artikel 2:23c lid 1 BW de vereffening te heropenen, indien blijkt dat er toch nog een bate bestaat.