Ondernemingskamer beschermt certificaathouder die onredelijk werd behandeld

Ondernemingskamer beschermt certificaathouder die onredelijk werd behandeld

De Ondernemingskamer overweegt in deze zaak dat het bestuur van de STAK een wettelijke zorgvuldigheidsverplichting heeft tegenover de certificaathouders. In dit concrete geval hield die verplichting óók in dat de certificaathouders tijdig (van tevoren) moesten worden betrokken bij belangrijke besluiten van de onderneming. Dat was in casu onvoldoende gebeurd.