De afwikkeling van de aanwijzing van herstructureringsdeskundigen

De afwikkeling van de aanwijzing van herstructureringsdeskundigen

Als een WHOA-traject niet tot een gehomologeerd akkoord leidt, is een faillissement vaak het onvermijdelijke gevolg. De onderstaande uitspraak maakt inzichtelijk op welke wijze de afwikkeling van de WHOA-procedure plaatsvindt en dan met name de intrekking van de aanwijzing van de herstructureringsdeskundige (tijdens het faillissement van verzoekster).