Handreiking Wwft voor het Notariaat

Handreiking Wwft voor het Notariaat

Onder notarissen leven diverse vragen over verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Wat gebeurt er precies met meldingen van ongebruikelijke transacties? Hoe wordt de veiligheid van melders gewaarborgd? Ook bleek er behoefte aan praktijkvoorbeelden. Om die reden heeft het OM (Functioneel Parket) in overleg met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB) deze handreiking opgesteld.