Economische eigendom en de inbreng daarvan in een vennootschap

Economische eigendom en de inbreng daarvan in een vennootschap

Het begrip economische eigendom heeft geen vastomlijnde inhoud: of de economische eigendom van een goed is overgedragen en wat daaromtrent tussen partijen geldt, hangt af van wat partijen daarover hebben afgesproken. De eisende vennoot in deze zaak is het niet eens met het oordeel van het hof dat hij geen recht heeft op de waardevermeerdering van gronden. In cassatie gaat het over de vraag: wat is economische eigendom en hoe beoordeel je of die eigendom is ingebracht in een vennootschap?