Digitale handtekening rechtsgeldig ondanks misverstand

Digitale handtekening rechtsgeldig ondanks misverstand

Door een fout van de notaris bij gebruik van computerprogramma DocuSign wordt een koopovereenkomst in tweevoud getekend - zij het dat er onder beide (identieke) exemplaren slechts de handtekening van één van beide partijen staat. Dat er niet één digitale overeenkomst bestaat waarin verkopers en kopers allebei hun handtekeningen hebben gezet, doet volgens de rechtbank niet af aan de rechtsgeldigheid van het contract.