Hoe voer je een pre-pack procedure uit?

Hoe voer je een pre-pack procedure uit?

Eind april 2022 heeft het Hof van Justitie in de zaak Heiploeg geoordeeld dat een pre-pack onder de uitzondering van overgang van onderneming kan vallen. De regels van overgang van onderneming bepalen in beginsel dat werknemers van rechtswege in dienst treden bij de doorstarter, wanneer een onderneming wordt overgedragen. Deze regels gelden niet bij faillissement ook in het geval van een pre-pack. De vraag die rijst: hoe voer je een goede pre-packprocedure uit?