De potestatieve voorwaarde: grond voor nietigheid van een verbintenis?

De potestatieve voorwaarde: grond voor nietigheid van een verbintenis?

Kort door de bocht: de potestatieve voorwaarde is de voorwaarde waarvan de vervulling louter afhankelijk is van de wil van één van de partijen bij de rechtshandeling en die om die reden nietig is. Dat is een vergaande consequentie. Formeel gezien bestaat de potestatieve voorwaarde niet meer: het is een relikwie uit het oude BW dat 30 jaar geleden in het huidige BW niet expliciet is opgenomen. Echter, de potestatieve voorwaarde is niet uit ons recht verdwenen, zo laat een analyse van de rechtspraak zien.
In het onderhavige artikel wordt beoogd om het begrip potestatieve voorwaarde en haar rechtsgevolgen ook in het vigerende recht waar thans dus een expliciete wettelijke bepaling ontbreekt nader te duiden.