Beroep op onbekendheid van faillissement?

Beroep op onbekendheid van faillissement?

Een buitenlandse bank kan zich niet beroepen op onbekendheid met het faillissement van een Nederlandse rekeninghouder. Het ligt in de risicosfeer van een bank dat zij een rekening heeft geopend voor een klant die in faillissement verkeert. Het gevolg hiervan is dat door de curator het bedrag dat betaald is in het kader van een betaalopdracht, van de bank teruggevorderd kan worden.