Summier onderzoek naar koper afdoende bij verkoop aandelen

Summier onderzoek naar koper afdoende bij verkoop aandelen

Volgens de curator heeft de bestuurder bij de aandelenoverdracht roekeloos gehandeld jegens de schuldeisers. Hij heeft de achtergrond en persoon van de koper onvoldoende onderzocht en zo het risico op een faillissement vergroot. De bestuurder betwist dit met succes: de koper was een bekende van vroeger, eenvoudig googlen leverde geen bijzonderheden op en de koper gaf aan te willen ondernemen. Uit eerdere rechtspraak volgt dat eenvoudig internetonderzoek in dergelijke gevallen voldoende is.