Rechtbank benoemt bestuurder bij ontbreken rechtsgeldig bestuur

Rechtbank benoemt bestuurder bij ontbreken rechtsgeldig bestuur

Wanneer het door de statuten voorgeschreven bestuur van een stichting ontbreekt, kan de rechtbank overgaan tot vervulling van de lege zetels. In casu bedroeg de maximale zittingstermijn voor bestuursleden 12 jaar. Die termijn liep voor alle bij oprichtingsakte benoemde bestuursleden af in 2019. Sindsdien heeft de stichting geen rechtsgeldig benoemd bestuur en kunnen er ook geen nieuwe bestuursleden worden benoemd. Dit had men zich niet gerealiseerd.