Wanneer is een enquêteverzoek op onredelijke grond gedaan?