De belangenafweging bij een enquêteverzoek van het OM

De belangenafweging bij een enquêteverzoek van het OM

Als het OM een enquête verzoekt om redenen van openbaar belang, ligt het voor de hand het maatschappelijke belang van openheid van zaken over mogelijk wanbeleid binnen een onderneming waarvan het functioneren een ruime kring van belanghebbenden raakt, bij de belangenafweging te betrekken — evenals de preventieve werking die het gevolg kan zijn van het verkrijgen van openheid van zaken.