Mediation in de ondernemingsrechtpraktijk

Mediation in de ondernemingsrechtpraktijk

Of je nu een aandeelhoudersgeschil, een geschil over een distributieovereenkomst, een medezeggenschapskwestie of welk zakelijk conflict dan ook krijgt voorgelegd, de vraag is vaak niet meer: Gaan we procederen of niet? maar: Gaan we procederen, of eerst in mediation?
Kennis over het wat-hoe-wanneer van mediation is dan ook van belang bij zorgvuldige advisering. Vanuit die gedachte worden in dit artikel de belangrijkste uitgangs- en aandachtspunten op een rij gezet.