PG HR: koop met achteraf betalen kwalificeert als consumentenkrediet

PG HR: koop met achteraf betalen kwalificeert als consumentenkrediet

Buy Now, Pay Later (BNPL-)diensten zijn sterk in opkomst. Deze diensten komen er kort gezegd op neer dat een webwinkel aan de consument de mogelijkheid biedt om niet meteen te betalen, maar op termijn van enige weken via de BNPL-aanbieder. De PG is van mening dat een ‘uitstel van betaling’ op zichzelf moet worden gekwalificeerd als een door de wet geregelde consumentenkredietovereenkomst (artikel 7:57 BW). Dat betekent dat de regels over consumentenkrediet van toepassing zijn en dat de kredietgever onder meer bepaalde informatieplichten heeft.