Directe acties op (buitenlandse) vervoerdersaansprakelijkheidsverzekeraars

Directe acties op (buitenlandse) vervoerdersaansprakelijkheidsverzekeraars

Verstandige vervoerders sluiten een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering af; deze verzekering biedt (geheel of gedeeltelijk) dekking voor aansprakelijkheid in geval van goederenschade, verlies of vertraging tijdens een transport. In sommige buitenlandse rechtstelsels mag de schadelijdende partij rechtstreeks de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekeraar aan spreken voor schadevergoeding. Dat wordt ook wel een 'directe actie' of op zijn Frans action directe genoemd. De partij die schade heeft geleden, hoeft zich dus niet alleen tot de vervoerder te wenden, maar kan ook diens verzekeraar aanspreken. Een overzicht van Nederlandse rechtspraak rond dit onderwerp.