Concept-wetsvoorstel digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Concept-wetsvoorstel digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Het wordt voor rechtspersonen mogelijk om een volledig digitale algemene vergadering te houden. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet een digitale vergadering zo veel mogelijk een afspiegeling vormen van een fysieke vergadering en moeten deelnemers ook langs digitale weg volwaardig kunnen participeren. Leden en aandeelhouders moeten met beeld Ún geluid kunnen deelnemen aan de vergadering. De algemene leden- of aandeelhoudersvergadering moet vooraf instemmen met de optie om digitaal te vergaderen.