Benoeming tijdelijk bestuurder: in kort geding of door de Ondernemingskamer?

Benoeming tijdelijk bestuurder: in kort geding of door de Ondernemingskamer?

In deze procedure hielden twee partijen gezamenlijk de aandelen in (en waren bestuurder van) meerdere vennootschappen. En der partijen (eiser) biedt op enig moment aan om zijn aandelen over te dragen aan gedaagde. Gedaagde is daar blij mee en gaat op zoek naar een financier, waarna het nodige heen en weer geschreven wordt. Eiser stelt zich op enig moment op het standpunt dat een overeenkomst tot stand is gekomen. Gedaagde is het daarmee niet eens.
Eiser vordert nakoming van de koopovereenkomst en in het geval dat niet nagekomen wordt, dat gedaagde wordt uitgestoten als aandeelhouder. Gedaagde werpt een incident op tot benoeming van een tijdelijke bestuurder. Volgens hem zouden de bestuurders langs elkaar heen werken waardoor sprake is van een patstelling die een negatieve invloed heeft op de onderneming. De rechtbank geeft in dit kader een aantal interessante overwegingen.