Update bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid vierde kwartaal 2022

Update bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid vierde kwartaal 2022

In de onderstaande bestuurdersaansprakelijkheidsupdate wordt o.a. een arrest van de Hoge Raad besproken waarbij het in eerste aanleg nog enkel leek te gaan over een contractuele aansprakelijkheidskwestie, maar in hoger beroep breidde dit zich uit tot (opeens?) ook buitencontractuele bestuurdersaansprakelijkheid.
In de beroepsaansprakelijkheidsupdate deze keer een vijftal uitspraken waarin o.a. de aansprakelijkheid van een pensioenadviseur, een fiscaal adviseur en een notaris aan bod komen.